Position Paper

Position Paper Curaçao Chamber on economic growth Curaçao (April 2019): “Ban Sembra Awe Kosechá Mayan” (Let us Sow Today so we can Reap Tomorrow).

Lists of voters

Openbaarmaking van de lijst van kiezers voor het KLEINBEDRIJF en voor het GROOTBEDRIJF op CURAÇAO voor het jaar 2022, allen ingeschreven in het Handelsregister, betrokken bij een onderneming en voldoende aan eisen van kiesbevoegdheid ingevolge art. 3 van de Landsverordening op de Kamer van Koophandel en Nijverheid.

Lists of dissolutions

Proposals to Dissolve / Ontbindingslijsten:

Removal from list Proposal to Dissolve / Afvoeringen Ontbindingslijsten:

Official notice to Dissolve / Ontbindingsbeschikkingen: